~ F L A T C O A T E D    R E T R I E V E R ~

Statuter Coatfloats VP

 

Vandringspriset som är ständigt vandrande delas ut till den Coatfloatare som under året presterat bäst resultat på jakt, bruks, lydnads, viltspårprov och utställning.

 

Endast ett resultat per diciplin får räknas. Prov och utställning som är gjorda inom Norden och är jämställda med svenska får tillgodoräknas. Priset delas ut på vårt   årliga kennelläger och det åligger vinnaren att återlämna priset efter ett år.

Jaktprov B

Ukl/nkl

Ökl

Ekl

A-prov


1:a pris

10 poäng

18 poäng

30 poäng

Godkänd KKL

18 poäng

2:a pris

7 poäng

15 poäng

25 poäng

Elit 1:a pris

30 poäng

3:e pris

5 poäng

13  poäng

20  poäng

Elit 2:a pris

25 poäng

Praktiskt provGodkänd 25 p

Elit 3:e pris

20 poäng


HP

HP

HP

HP

+ 2 poäng

CK

+ 5 poäng

CACIT

+10 poäng

CERT

+ 20 poängLydnadsprov

Klass I

Klass II

Klass III

Elitklass


1:a pris

4 poäng

8 poäng

12 poäng

15 poäng


2:a pris

2 poäng

6 poäng

10 poäng

13 poäng


3:e pris

1 poäng

5 poäng

9 poäng

11 poäng


CACIB

+ 8 poängBruksprov

Appellklass

Lägre klass

Högre klass

Elitklass


Godkänd

2 poäng

7 poäng

12 poäng

16 poäng


Uppflyttad

5 poäng

10 poäng

15 poängCertpoäng

+20 poäng

CACIT

+ 9 poängCert/Tjh-Cert

25 poängUtställningViltspårBIS SKK

20 poäng


Gk Anl.klass

4 poäng


BIS SSRK/FRK

16 poäng


1:a pris ökl

8 poäng


BIG SKK

16 poäng


2:a pris ökl

6 poäng


BIR

12 poäng


3:e pris ökl

5 poäng


BIM

10 poäng


HP

+ 1 poäng


Cert/CK

7 poäng

Excellent


Very Good


Good


Sufficient


CACIB
Championat


SEJCH

11 poäng

SEBCH

10 poäng

SELCH

7 poäng

SEUCH

7 poäng

SEVCH

5 poäng
Allt material på sidan är © Kennel Coatfloat om inget annat anges.  All rights reserved